Ik werk meestal individueel en soms in kleine groepjes. Mijn uitgangspunt is altijd de leerling. Wat heeft hij of zij nodig? Wat gaat al goed, wat is de natuurlijke manier van werken en wat kan er anders? Vaak hebben leerlingen wat extra nodig omdat ze de manier van school niet fijn vinden (of vonden). Dat kan bijvoorbeeld gaan om een specifieke methode of een docent. We gaan op zoek naar een manier die wél werkt. 

Het brein van kinderen en jongeren kan vaak nog niet goed plannen, organiseren en vooruitkijken. Ik ervaar dat leerlingen op dat stukje vaak vast lopen. De stof, het leerwerk, de exacte vakken of school overweldigt ze. ‘Hoe moet ik beginnen?’ is vaak een vraag. Ik leer structuur aanbrengen in leren en werken. 

Tijdens bijlessen werken we aan 1 of 2 vakken. Ik geef extra uitleg of we maken samen sommen en opdrachten. Ik leg uit je hoe je een som of opgave aanpakt en hoe je je antwoord handig kunt opschrijven. 

Ook kan ik helpen met het plannen en organiseren van huiswerk en toetsen.Dit is geen huiswerkbegeleiding in een huiswerkklas. Ik help een leerling alles zo te organiseren, dat hij of zij gewoon lekker thuis aan de slag kan! We spreken 1 of 2 keer in de week af, dan bespreken we hoe het ging, en wat er nog anders of beter kan. 

Mijn uitgangspunt is altijd positief. Ik ben soms heel duidelijk, maar altijd op een liefdevolle manier die uitgaat van het goede van een leerling. Ik laat zien waarom ik iets belangrijk vind, of wat de consequenties zijn van dingen als huiswerk niet of niet goed maken, te laat beginnen met leren, of slordig werken. Bijna alle leerlingen willen wel, maar weten nog niet hoe. Als ze dat wel leren, op een manier die ze past, dan zie je ze vooruit gaan en meer plezier hebben in het leren.