Mijn naam is Karlijn, 29 jaar en sinds begin 2018 woon ik in Plasmolen.

Al toen ik nog zelf op de basisschool zat, hielp ik klasgenootjes met hun rekensommen. Tijdens de middelbare school en mijn studie Levensmiddelentechnologie in Wageningen, heb ik altijd met veel plezier bijlessen gegeven in de exacte vakken. Hierbij viel het me steeds op dat leerlingen heel onzeker worden van ‘slecht’ zijn in bijvoorbeeld wiskunde. En dat terwijl het bijna altijd dingen om ons heen zijn, waardoor we niet de cijfers halen die we willen. Ik haal heel veel plezier in weer het positieve en leuke van de exacte vakken naar voren halen en laten zien dat iemand veel meer kunt dan hij of zij denkt.   

Ik heb veel ervaring in het geven van bijlessen en examentrainingen in natuurkunde, scheikunde, wiskunde en biologie, op alle niveaus, zowel bovenbouw als onderbouw. Daarnaast werk ik al een paar jaar met groepjes basisschoolleerlingen om hen spelenderwijs meer plezier en kunde te geven in met name rekenen en taal.

Tijdens een stage als docent scheikunde zag ik wat ik zelf tijdens mijn middelbare schooltijd ook ervaren heb: in ons onderwijssysteem is weinig ruimte voor écht individuele aandacht en uitleg die aangepast is op een leerling. Die ruimte is voor mij essentieel en daarom werk ik alleen individueel of in kleine groepjes.

Ik hoop ook uw zoon of dochter te kunnen helpen, door eerst een stapje terug te doen en te ontdekken wie hij of zij is. Om daarna te begeleiden en uitleg te geven, op een manier die bij hem of haar past.